Energy Therapy

Reiki Healing For Plants

What is Energy Therapy? How can Energy Therapy help you? Energy Therapy sets everything in motion

If you feel emotionally blocked or physically exhausted, Energy Therapy can be an option. As an energy therapist, I will help you clear these blockages and awaken your self-healing capacity, so you will feel vital again.

What is my working method?

For the first appointment, I will send you an intake form. This form contains various questions about your personal situation, any problems you encounter and your health. At the first appointment we will go through this intake form. Then we will look at the topics/issues that are most important to you and get to work on them. I use a treatment table. The treatments are tailor-made and it may be that one treatment is enough or that more treatments are needed.

If you have physical symptoms, I will refer you to a doctor. I think quality of service is important and if something is not my area of expertise, I will refer to you another professional.

Wat is mijn werkwijze?

Voor de eerste afspraak stuur ik je eerst een intakeformulier. Dit formulier bevat diverse vragen over je persoonlijke situatie, eventuele klachten en je gezondheid. Bij de eerste afspraak nemen we dit intakeformulier door. Vervolgens gaan we kijken wat jouw thema´s zijn en gaan we daarmee aan de slag. Ik gebruik een behandeltafel. De behandelingen zijn op maat en het kan zijn dat één behandeling nodig is of dat er meer behandelingen nodig zijn.

Wanneer je fysieke klachten hebt, verwijs ik je voor die klachten door naar een arts. Ik vind kwaliteit van dienstverlening belangrijk en wanneer iets niet mijn vakgebied is, verwijs ik door.