Opstellingen

Single modern navy blue chair standing against empty blue and wh

Wat zijn opstellingen en wat voor inzichten kan een opstelling geven? 

Er zijn familieopstellingen en organisatieopstellingen en op dit  gebied van het systemisch werk / opstellingen zijn diverse varianten beschikbaar. Een variant bijvoorbeeld kan een loopbaanopstelling zijn die kan voor de persoon zelf of voor een medewerker ingezet kan worden.

Voor een particulier kunnen zaken zoals blokkades op het gebied van relaties  of persoonlijke of persoonlijke of professionele groei een opstelling inzicht bieden. Bijvoorbeeld wanneer  je je geremd voelt om het leven te leiden dat je zou willen leiden. Dat zou je kunnen opsporen en transformeren door een opstelling te doen. 

Voor een organisatie biedt een opstelling op een laagdrempelige manier een bewustzijn op de onderstroom binnen de organisatie en kan een oplossingsrichting bieden.

Hoe werkt dit?

Een opstelling is een sessie waarbij jij als deelnemer een vraagstuk inbrengt waar je helderheid over wilt krijgen. De andere deelnemers in de sessie nemen de rol aan van de hoofdrolspelers in dat vraagstuk. Zij worden ‘representanten’ genoemd. Dat kunnen bijvoorbeeld bij een familieopstelling je ouders of bij een organisatieopstelling jouw klanten zijn. Jij als vragende deelnemer geeft hun een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de coach en begeleider.