Familieopstellingen

Development activities for active women

Wat is een familieopstelling? Hoe kan familieopstellingen je helpen en wat voor inzicht kan het jou geven?

Wat houd je tegen in relaties of in je professionele groei? Waardoor voel je je geremd om het leven te leiden dat je zou willen leiden? Dat zou je kunnen opsporen en transformeren door een opstelling te doen.

Wat is mijn werkwijze?

Een familieopstelling is een (therapeutische) sessie waarbij jij als deelnemer een vraagstuk inbrengt waar je helderheid over wilt krijgen. De andere deelnemers in de sessie nemen de rol aan van de hoofdrolspelers in dat vraagstuk. Zij worden ‘representanten’ genoemd. Dat kunnen bijvoorbeeld je ouders zijn. Jij als vragende deelnemer geeft hun een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de coach en begeleider.

Als de representanten vragen krijgen over hun gevoelens en houding ten opzichte van elkaar en de situatie, worden er achterliggende aspecten van het vraagstuk zichtbaar. De begeleider stelt in de sessie allerlei vragen om aan informatie te komen van de representanten. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders.

 

De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

 Systemisch coachen is ook mogelijk in een sessie zonder representanten. In dat geval stel ik als coach vragen vanuit een systemische invalshoek. Zo’n sessie wordt een systemisch-coaching sessie genoemd.