LifeCoaching

Wat is lifecoaching? Hoe kan lifecoaching jou helpen? Wat wil je anders in jouw leven? Wat voor fase ben je nu in je leven? Wie ben ik volgend jaar?

Het doel van Lifecoaching is dat je meer vanuit je kracht gaat leven. In het coachtraject wordt zichtbaar wat voor jou essentieel is in je leven. Waar krijg je energie van en wat zijn jouw natuurlijke talenten? Je maakt weer contact met jouw potentieel. Daardoor maak je betere keuzes en creëer je meer vrijheid. Je krijgt meer energie, meer rust in je hoofd en je lichaam en meer plezier in het leven.

Een (Life)coachingstraject

Wat is mijn werkwijze? Ik pas onder ander de Co-active Coaching-methode toe. Wat is Co-active Coaching? Hoe kan deze coaching methode jou helpen?

 Bij Co-Active Coaching ligt de focus niet op de problemen, maar veel meer op de oplossingen. Een basisvisie van Co-Active Coaching is het uitgangspunt dat mensen van nature creatief, vindingrijk en heel zijn. Een gezonde klant hoeft niet ‘gerepareerd’ te worden. Deze is juist heel goed in staat om de eigen antwoorden te vinden en te formuleren. De taak van de coach is heel goed te luisteren, vragen te stellen en te ‘empoweren’ in plaats van het geven van instructies en advies.

 Een andere basisvisie van Co-Active Coaching is dat de coaching zich richt op de hele persoon. Dus alle onderdelen van iemands leven, carrière, gezondheid, familie, financiën, vrije tijd, staan in verbinding met elkaar en kunnen aan bod komen tijdens de coaching. Hierdoor worden bijzonder goede resultaten bereikt waardoor mensen in staat zijn om succes en voldoening te bereiken in werk en leven.  Een Co-active Coachingstraject is doorgaans een kort traject van ongeveer 2 tot 4 gesprekken.

Meld je nu aan voor een telefonisch intake gesprek